AKTUALNE RADIONICE

(srijeda, 7. prosinca 2022., 16:00 – 18:00)
OŠ SAVSKI GAJ, Zagreb

Radionica I. ČAROLIJA POKUSA

MJESTO
OŠ SAVSKI GAJ, Zagreb

SVRHA RADIONICE
U svrhu promocije znanosti i istraživanja od najranije dobi, buđenja interesa za znanstvenoistraživački rad te obrazovanje koje se provodi u sklopu programa “Škola za život”, provest će se interaktivna radionica pod nazivom Čarolija pokusa. Cilj radionice je popularizirati znanost od najranije dobi te potaknuti učenike na interes za prirodne znanosti s naglaskom na kemiju. Kroz znanstvene eksperimente, učenike se potiče na samostalno opažanje i kritičko razmišljanje te primjenjivost i važnost prirodnih znanosti u svakodnevnom životu.
Na radionici će svaki učenik dobiti priliku postati pravi znanstvenik, čime se razvija njihova sposobnost za analitičko i kritičko promišljanje te donošenje zaključaka na temelju vlastitih zapažanja.

CILJANA PUBLIKA
Učitelji i 4. razred osnovne škole

VODITELJICA RADIONICE
Dr. sc. Ivana Ćosić, Veleučilište u Karlovcu

Radionica II. ČAROBNI SVIJET MIKROORGANIZAMA

MJESTO
OŠ SAVSKI GAJ, Zagreb

SVRHA RADIONICE
Upoznati učitelje i školarce s mikroorganizmima i s njihovom ulogom u svakodnevnom životu kroz različite pokuse, naučiti ih koristiti mikroskop, pripremiti preparat za mikroskopiranje. Različitim pokusima i kvizovima potaknuti ih na razmišljanje.

CILJANA PUBLIKA
Učitelji i 4. razred osnovne škole

VODITELJICA RADIONICE
Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

PREDAVAČI

ŠIME UKIĆ

Izv. prof. dr. sc. ŠIME UKIĆ, zaposlen je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interesi izv. prof. dr. sc. Šime Ukića uključuju analitičku kemiju, kemometriju i kemiju vode. U posljednje vrijeme fokusiran je na problem nastajanja onečišćujućih tvari u okolišu. Sudjeluje na više znanstvenih i stručnih projekata. Autor je brojnih znanstvenih radova. Urednik je časopisa Kemija u industriji.

CROSBI CROSBI

MARINKO MARKIĆ

Mr. sc. MARINKO MARKIĆ, viši je predavač na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te član uprave tvrtke Comprehensive Water Technology. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Područje djelovanja vezano je uz istraživanje tehnologija pročišćavanja pitkih i otpadnih voda, razvoj metoda ocjene kvalitete voda i rješavanje problema zaštite voda te obrade i mjerenja onečišćenog zraka.

CROSBI CROSBI

DAJANA KUČIĆ GRGIĆ

Doc. dr. sc. DAJANA KUČIĆ GRGIĆ, zaposlena je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački rad doc. dr. sc. Dajane Kučić Grgić vezan je uz izolaciju i identifikaciju mikroorganizama iz različitih sustava, njihovom primjenom u bioremedijaciji voda i tla kao i rješavanjem problematike prisutnosti mikroorganizma u vodoopskrbnim sustavima. Sudjeluje na više znanstvenih i stručnih projekata. Autorica je brojnih znanstvenih radova. Urednica je časopisa Kemija u industriji.

CROSBI CROSBI

MATIJA CVETNIĆ

Dr. sc. MATIJA CVETNIĆ, mag. ing. cheming., poslijedoktorand je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i djelatnik tvrtke Comprehensive Water Technology. Doktorirao je na istoimenom fakultetu pod mentorstvom prof. dr. sc. Tomislava Bolanče. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Njegovo područje rada vezano je uz uklanjanje onečišćujućih tvari iz voda primjenom naprednih oksidacijskih procesa te uz razvoj analitičkih metoda za njihovo praćenje.

CROSBI CROSBI

O PROGRAMU
CO FKIT-HDKI

Cilj programa Cjeloživotno obrazovanje FKIT-HDKI (CO FKIT-HDKI) u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa je povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima, s ciljem postizanja održivog razvoja, povećanja opće razine inovativnosti društva, akceleracije prijenosa znanja, odnosno stvaranja i poticanja novog poduzetništva.

  • KALENDAR DOGAĐANJA

    Radionice i seminari u sklopu programa Cjeloživotno obrazovanje FKIT-HDKI planiraju se održavati šest puta godišnje. Plan seminara/radionica moguće je pronaći OVDJE.

  • POTPORA

    Program Cjeloživotno obrazovanje FKIT-HDKI moguće je poduprijeti kroz izlaganja, promociju proizvoda i usluga, prezentacije i dr. Više informacija o potpori

  • O FKIT-u

    Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu promiče kemijsko inženjerstvo i primijenjene kemije kao znanstvenih disciplina, povezivanjem znanosti i tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima

POTPORA

Kemolab d.o.o.
Primalab d.o.o.
Kobis d.o.o.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
IBAN: HR7223600001101338626
Matični broj: 3250270
OIB: 7125974053

KONTAKT: co_fkit_hdki@fkit.hr

© 2021 FKIT/HDKI   |  Sva prava pridržana

X